संचालक मंडळ

अध्यक्ष

मा. श्री. डॉ. संतोषकुमार वामनराव कोरपे

रामकृष्ण निकेतन, जठारपेठ अकोला

उपाध्यक्ष

मा. श्री. श्रीधरराव शालीग्रामजी कानकिरड

मु.पो. कामरगांव, ता. कारंजा, जि. वाशिम.

संचालक

मा. श्री. रमेश श्रीरामजी हिंगणकर

संत वासुदेव महाराजनगर नयाप्रेस, अकोट, जि.अकोला

संचालक

मा. श्री. डॉ. सुभाषचंद्र वामनराव कोरपे

स्वप्नशिल्प बंगला, 22 रामनगर, एल.आर.टी. कॉमर्स कॉलेज चे मागे अकोला.

संचालक

मा. श्री. सुहासराव भगवंतराव तिडके

मु. पो. दुर्गवाडा, ता. मुर्तिजापूर, जि. अकोला

संचालक

मा. श्री. वामनराव किसनराव देशमुख

मु. करडा, पो. मोठेगांव, ता. रिसोड, जि. वाशिम

संचालक

मा. श्री. सुभाषराव पंढरीनाथ ठाकरे

मु. पो. कासोळा, ता. मंगरूळपीर, जि.वाशिम

संचालक

मा. श्री. अमितराव सुभाषराव झनक

मु. पो. मांगुळझनक, ता. रिसोड, जि. वाशिम

संचालक

मा. श्री. हिदायतउल्लाखॉ बरकतउल्लाखॉ पटेल

मु. पो. मोहाळा, ता. अकोट, जि. अकोला

संचालिका

मा. श्रीमती मंदाताई प्रकाशराव चौधरी

मु. माळेगांव, पो. भटउमरा, ता. जि. वाशिम

संचालक

मा. श्री. शिरीष वसंतराव धोत्रे

तापडीया नगर, अकोला

संचालिका

मा.श्रीमती भारतीताई गजाननराव गावंडे

श्री शिवाजी कॉलनी, अकोट, जि.अकोला

संचालक

मा. श्री. रामसिंग दलपत जाधव

मु. झरंडी पो. सावरगांव ता. पातुर, जि. अकोला

संचालक

मा. श्री. राजेश किसनराव राऊत

मु.हसनापुर, पो.मोरगांव सादी., ता.बाळापूर, जि.अकोला.

संचालक

मा. श्री. दिलीपराव रामभाऊ जाधव

मु. जोडगव्हाण, पो. तोरनाळा, ता. मालेगांव, जि. वाशिम.

संचालक

मा. श्री. दामोदर दयारामजी काकड

मु. पो. मोरगांव काकड, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला

संचालक

मा. श्री. महादेवराव कुंडलिक काकडे

मु. पो. कोकलगांव, ता. जि. वाशिम

संचालिका

मा. सौ. रूपालीताई संदिपराव खारोडे

साईनगर तेल्हारा, ता. तेल्हारा, जि. अकोला

संचालक

मा. श्री. जगदीश अभिमन्यु पाचपोर

मु. अडगांव खु., पो. पिंपळखुटा, ता. पातुर, जि. अकोला

संचालक

मा. श्री. अंबादास पुंडलिक तेलगोटे

मु. नवथळ, पो. आगर, ता. जि. अकोला

संचालक

मा. श्री. उमेशराव वसंतराव ठाकरे

मु. जनुना, पो. कुपटा, ता. मानोरा, जि. वाशिम.

शासन प्रतिनिधी

मा. श्री. विभागीय सहनिबंधक

कार्यालय, विभागीय सहनिबंधक, सह.संस्था, अमरावती

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मा. श्री. अनंत लिलाधर वैद्य

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि,. अकोला

आमच्याशी संपर्क साधा

नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.