विविध ठेव योजना

विविध ठेव योजना (चालु प्रचलीत व्याजदरानुसार)


1. रिकरिंग ठेव

दरमहा किमान 50/- किंवा 100/- किंवा त्या पटीत रक्कम जमा करा. विशिष्ट मुदतीनंतर आकर्षक व्याजदराने भरघोस रक्कम मिळवा.

2. मासिक उत्पन्न ठेव योजना:- एकमुस्त रक्कम गुंतविल्यास 10 वर्षापर्यंत दरमहा उत्पन्न देणारी योजना दरमहा ठराविक उत्पन्न मिळवा.

3. पुनर्गुंतवणूक ठेव योजना : - व्याजदर व्याजाचा परतावा देणारी योजना

अ. क्र.

खरेदी किंमत

दर्शनी किंमत

पडणारा व्याज परतावा

सामान्य नागरीक

जेष्ठ नागरीक

1.

637

618

1000

सामान्य नागरीक 12.00%

जेष्ठ नागरीक 13.01%

2.

3185

3090

5000

3.

6370

6180

10000

4.

15924

15451

25000

5.

31848

30902

50000

6.

63695

61804

100000

हया योजनेतील ठेवी मुदतीपूर्वी परत मिळणार नाहीत. मात्र ठेवीवर 85-टक्के-कर्ज-व ओ.डी. मर्यादा मंजूर करता येईल.

कर्जाचा व्याजदर

सामान्य नागरीक 11.61 %

जेष्ठ नागरीक 12.26 %

ओ.डी कर्जावर

सामान्य नागरीक 12.00 %

जेष्ठ नागरीक 13.00 %

आमच्याशी संपर्क साधा

नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.