बँकेची आर्थिक तुलनात्मक स्थिती


(आकडे रुपये लाखात)

Particulars (तपशिल)

Previous year (मागील वर्ष)

Current year (चालू वर्ष)

Balance Sheet (ताळेबंद पत्रक)

31.03.2021

31.03.2022

Capital (वसुल भागभांडवल)

15189.04

16345.90

Reserve & Surplus (निधी)

53736.35

59526.40

Deposits (ठेवी)

359730.22

364525.32

Borrowings (घेतलेली कर्जे)

67678.04

56807.00

Other Liabilities (इतर देणे)

9784.89

10893.72

Total Liabilities (एकूण देयता)

506118.54

508098.34

Cash & bank balance (रोख रक्कम व बँकांतील शिल्लक)

18707.20

17274.59

Investments (गुंतवणूक)

341448.34

332073.75

Loans & advances (दिलेली कर्जे)

138968.49

151975.74

Other assets (इतर येणे)

6994.51

6774.26

Total Assets (एकूण संपत्ती)

506118.54

508098.34

Profit & Loss A/c (नफातोटा पत्रक)

Interest Income (मिळालेले व्याज)

30853.78

34372.54

Other Income (इतर उत्पन्न)

1783.78

1398.78

Total Income (एकूण उत्पन्न)

32637.56

35771.32

Interest Expenditure (दिलेले व्याज)

19492.78

18154.68

Other Expenditure (इतर खर्च)

10144.78

13876.63

Total Expenditure (एकूण खर्च)

29637.56

32031.31

Profit (नफा )

(+) 3000.00

(+) 3740.01

Other Working Result (इतर ठळक माहिती)

C.D. Ratio (%) (सी.डी. रेशो)

38.63

41.69

Recovery performance (वसुली डि सी बी (30-6) %

73.52%

71.43%

Gross NPAs (सकल एन.पी.ए.)

4069.10

3455.92

Net NPAs (नक्त एन.पी.ए.)

0.00

0.00

% of Gross NPAs to total advances (सकल एन.पी.ए.चे एकूण कर्जाशी प्रमाण)

2.93%

2.27%

% of net NPAs to net loans (नक्त एन.पी.ए. चे निव्वळ कर्जाशी प्रमाण)

0.00

0.00

Capital adequacy (भांडवल पर्याप्तता प्रमाण)

18.91%

19.37%

Net Worth (नक्त मुल्य)

(+)67204.82

(+)76846.95

आमच्याशी संपर्क साधा

नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.