उच्च व्यवस्थापन

9403081408

0724 - 2415366, 2415977(O)

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. ए. एल. वैद्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

  

9403081414

-

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. पी. एन. उकंडे

व्यवस्थापक (प्रशासन व ईस्टेट)

  

9403081466

--

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. ए. यु. इंगोले

व्यवस्थापक (हिशेब व बँकिंग)

  

9403081454

--

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. एस.बी. झळके

सहा.व्यवस्थापक (कर्जे व देखरेख)

  

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री.एम.पी.गावंडे

सहा.व्यवस्थापक (अंत. तपा. व अंत. लेखापरिक्षण)

  

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री.बी.टी.पारधी

मुख्याधिकारी (कर्जे व देखरेख)

  

9403081451

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री.पी.व्ही.बोन्था

मुख्याधिकारी (संगणक विभाग)

  

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

सौ.एम.ए .भेंडे

मुख्याधिकारी (प्रशासन व ईस्टेट)

  

आमच्याशी संपर्क साधा

नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.