उच्च व्यवस्थापन

9403081408

0724 - 2415366, 2415977(O)

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. ए. एल. वैद्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

  

9403081412

0724 - 2415276 (O)

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. पी. पी. शेंडे

व्यवस्थापक (हिशेब व बँकिंग)

  

0724 - 2415785 (O)

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

.

व्यवस्थापक (कर्जे व देखरेख)

  

9403081409

-

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. जी. एस. पाटील

सहा.व्यवस्थापक (बिगरशेती)

  

9403081414

-

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. पी. एन. उकंडे

सहा.व्यवस्थापक (प्रशासन व ईस्टेट)

  

9403081453

-

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. एस.बी. झळके

मुख्याधिकारी (कर्जे व देखरेख)

  

9403081454

-

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. एस.व्ही. शहा

मुख्याधिकारी (कर्जे व देखरेख)

  

9403081419

-

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. जी. डब्ल्यु. सनगाळे

मुख्याधिकारी (हिशेब व बँकिंग)

  

9403081466

-

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. ए. यु. इंगोले

मुख्याधिकारी (अंत. तपा. व अंत. लेखापरिक्षण)

  

9158051008

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री.एम.एम.काळे

मुख्याधिकारी (हिशेब व बँकिंग)

  

9403042142

दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला

श्री. व्ही.बी.कावरे

मुख्याधिकारी (प्रशासन व ईस्टेट)

  

आमच्याशी संपर्क साधा

नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.