बचत ठेव व्याजदर


अ. क्र.

ठेवीचा प्रकार

द.सा.द.शे.व्याजदर (%)

1.

चालु ठेवीवर

व्याज द्यावयाचे नाही

2.

बचत ठेवीवर (दि.19.11.2016 पासुन)

3.00

3.

मुदती ठेवी (दि.01.06.2017 पासुन)

अ) 15 दिवस ते 45 दिवस

3.50

ब) 46 दिवस ते 90 दिवस

4.50

क) 91 दिवस ते 180 दिवस

6.00

ड) 181 दिवस ते 270 दिवस

6.75

इ) 271 दिवस ते 365 दिवस

7.00

फ) 1 वर्षापेक्षा जास्त ते 3 वर्ष

7.25

ग) 3 वर्षापेक्षा जास्त ते 5 वर्षा पेक्षा कमी

7.50

घ) 5 वर्ष ते 10 वर्षापर्यंत

7.00

intrest-on-deposit

आमच्याशी संपर्क साधा

नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.