बचत ठेव व्याजदर


अ. क्र.

ठेवीचा प्रकार

द.सा.द.शे.व्याजदर (%)

1.

चालु ठेवीवर

व्याज द्यावयाचे नाही

2.

बचत ठेवीवर (दि.01.04.2021 पासुन)

2.50

3.

मुदती ठेवी (दि.12.04.2023 पासुन)

अ) 7 दिवस ते 30 दिवस

2.75

ब) 31 दिवस ते 90 दिवस

3.75

क) 91 दिवस ते 180 दिवस

4.75

ड) 181 दिवस ते 365 दिवस

5.50

इ) 1 वर्षापेक्षा जास्त ते 2 वर्षापर्यंत

6.50

ग) 2 वर्षापेक्षा जास्त ते 3 वर्षापर्यंत

7.00

घ) 3 वर्षापेक्षा जास्त ते 5 वर्षापर्यंत

6.50

न) 5 वर्षापेक्षा जास्त ते 10 वर्षापर्यंत

6.00

जेष्ठ नागरीकांना 1 वर्षाचे वरील ठेवीवर

1.00 टक्का जादा व्याजदर

intrest-on-deposit

आमच्याशी संपर्क साधा

नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.